Від рук росіян загинув 34-річний мешканець Судилківської громадиТра­гіч­на звіс­тка чор­ним кри­лом зно­ву ско­лих­ну­ла Су­дил­ківсь­ку те­ри­то­рі­аль­ну гро­ма­ду. Ста­ло ві­до­мо, що 28 бе­рез­ня у ро­сій­сько-ук­ра­їнсь­кій вій­ні за­ги­нув 34-річ­ний жи­тель се­ла Су­дил­ко­ва Пе­чон­ка Ми­ко­ла Ми­ко­лайович.

«Не­мож­ли­во за­го­їти біль та гір­ко­ту втра­ти. Вір­ний син Ук­ра­їни, ве­ли­кий пат­рі­от та жит­тє­люб, люб­ля­чий син.

По­ді­ля­ємо го­ре ро­ди­ни, щи­ро спів­чу­ва­ємо. Низь­ко схи­ля­ємо го­ло­ви у мов­чанні пе­ред світ­лою пам’ят­тю Ге­роя.

Ге­рої не вми­ра­ють!

Сла­ва Ук­ра­їні! Ге­ро­ям сла­ва!» — по­ві­до­ми­ла Су­дил­ківсь­ка ТГ на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Про­щан­ня з Ми­ко­лою Пе­чон­кою пла­ну­єть­ся на зав­тра, 2 квіт­ня.AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW