Перша в університеті та єдина в Україні: зразкова освітньо-професійна програма Житомирської політехніки!Зразкова освітньо-професійна програма Житомирської політехніки!

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 26 грудня 2023 року магістерську освітньо-професійну програму «Публічне управління та адміністрування» акредитовано із визначенням «зразкова».

Про це повідомляє ректор Житомирської політехніки Віктор Євдокимов:

«Це перша в університеті та єдина в Україні (за цією галуззю знань) програма, яка відмічена як взірцева.

Це досягнення було б неможливим без багаторічної роботи колективу, потужного кадрового складу, наявності спеціалізованої вченої ради, виконання науково-дослідних робіт, практики поєднання навчання та досліджень, щорічного оновлення матеріально-технічної бази, активної співпраці зі стейкхолдерами та міжнародної діяльності, участі у різноманітних програмах та проектах.

Важливим елементом забезпечення якості, прозорості та відкритості є унікальна, розроблена в університеті, інформаційна система, що діджиталізує ключові процеси для потреб студентів, викладачів та представників управлінської ланки».

За словами ректора, за період існування освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» університет успішно закінчили 1100 випускників та наразі навчається 247 здобувачів вищої освіти магістерського рівня.

Високе залучення професіоналів-практиків до реалізації освітнього процесу, а також той факт, що викладачі постійно проводять підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами НАДС (зокрема за період 2018-2023 р. 41 800 осіб підвищили кваліфікацію на базі Житомирської політехніки), сприяють удосконаленню освітньої програми та оновленню змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик.

«Щиро вітаю гаранта Сергієнко Ларису, факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин та увесь колектив Житомирської політехніки з високою оцінкою освітньої програми.

Акредитація – складний, відповідальний і важливий процес, який дає поштовх до розвитку та удосконалення як освітніх програм, так і університету загалом. Житомирська політехніка завжди прагне до позитивної динаміки, а колектив готовий працювати далі для поліпшення якості освіти. Все буде Україна!», - підсумував Віктор Євдокимов.

Перша в університеті та єдина в Україні: зразкова освітньо-професійна програма Житомирської політехніки!, фото-1

AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW