Чи можуть мобілізувати студента, який здобуває другу вищу освіту: відповідь адвокатаВ Україні від початку повномасштабного вторгнення триває загальнонаціональна мобілізація. Однак деякі категорії громадян мають відстрочку від проходження служби. Це, зокрема, стосується студентів. Водночас відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію відстрочку можуть забрати в тих чоловіків у віці менш як 30 років, які здобувають другу вищу освіту.

Юристка Наталія Василюк пояснила в коментарі "РБК-України", чи можуть мобілізувати студента, який здобуває другу вищу освіту.

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи, які здобувають вищу освіту на денній формі навчання мають право на отримання відстрочки.

"Ця норма не враховує кількість дипломів про здобуту вищу освіту. Тобто якщо у вас вже є вища освіта й ви здобуваєте другу, це не є підставою для відмови в наданні відстрочки", - пояснює юристка.

Водночас вона зазначає, що народні депутати можуть внести зміни до цієї норми, але наразі таких змін не було.

Варто також знати, що особи, які отримали відстрочку на підставі здобуття вищої освіти, не мають права перетинати кордон. Це також передбачено нормативно-правовими актами.

Хто ще має право на відстрочку

Відстрочка за сімейними обставинами за бажанням надається призовникам, які

 • є особою з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 • мають непрацездатних батька, матір чи обох батьків або непрацездатних осіб, під опікою/піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб має бути підтверджена документами.
 • мають неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних їх утримувати мають одинокого батька чи матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника
 • мають дитину віком до трьох років чи дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду
 • мають двох і більше дітей
 • мають дитину-інваліда
 • мають дружину-інваліда

Якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за бажанням з урахуванням пропозиції батьків. Така відстрочка надається на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

 • у школах та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу.
 • у ВНЗ з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти
 • у середніх чи вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання
 • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва
 • в навчальних закладах інших держав в рамках міжнародних договорів України

Відстрочка для продовження професійної діяльності надається:

 • педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є школи, за умови повного навантаження на займаній посаді
 • медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді
 • священнослужителям, які закінчили вищі чи середні духовні навчальні заклади й обіймають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом/положенням, зареєстрованим у встановленому порядку
 • сільським, селищним, міським головам
 • особам, які мають науковий ступінь кандидата/доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь
 • резервістам
 • поліцейським
 • тим, кому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом

Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні військкомати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW