"Тотальне скасування відстрочки буде вже через тиждень?": кого точно не призвуть з 1 листопада, мобілізація нарощуєтьсяЗ 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація й всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними. Військово-політичне керівництво затвердило секретні мобілізаційні плани, згідно з якими проводяться мобілізаційні заходи.

Як інформує "ВСН", мобілізацію проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. До мобілізаційних заходів належить уточнення даних військовозобов'язаних ― в цей період чоловіки можуть надавати документи, які підтверджують у них наявність відстрочки. Всі підстави для відстрочки вказані в законі України Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

Відстрочка від мобілізації ― які підстави діють

В Україні всі підстави для відстрочки від мобілізації можна згрупувати за п’ятьма групами за ознаками, по яким причинам надається таке право. Відстрочку надають:

через бронювання;

за станом здоров’я;

для здобуття освіти і для заняття наукою та викладанням;

через професійну діяльність;

за сімейними обставинами;

Всі підстави для відстрочки вказані в статті 23 закону, найбільше серед них в категорії сімейних обставин.

Право на відстрочку мають за такими підставами:

Через бронювання

Заброньовані в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України на період мобілізації та на воєнний час за:

органами державної влади;

іншими державними органами;

органами місцевого самоврядування;

за підприємствами, установами і організаціями.

За станом здоров’я

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

За сімейними обставинами жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, повний перелік яких є в законі;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною а також особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду ― у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

1) військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

2) працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

3) осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

4) осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Через професійну діяльність народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках;

Для здобуття освіти і для заняття наукою і викладанням

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

Відстрочка ― чи будуть зміни з 1 листопада

До Верховної Ради подали законопроєкт № 10093, яким пропонують врівноважити підстави для відстрочки та звільнення під час воєнного стану. Для цього пропонують надати нові підстави для звільнення і відстрочки.

Пропонують розширити одну з існуючих підстав для відстрочки щодо усиновлювачів та опікунів, а також додати ще три підстави:

усиновлювачі, на утриманні яких перебувають усиновлені ними діти, які на час усиновлення були дітьми сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітні жінки;

Автори пояснюють, що через невідповідність підстав в законах, особи, які мають право на відстрочку не можуть звільнитися зі служби, а в деяких випадках, особи, які звільнилися зі служби не мають права на відстрочку.

В Україні пропонують змінити правила відстрочки для навчання, яка стосується студентів, аспірантів, асистентів і докторантів. Нардепи Веніславський Федір і Безугла Мар’яна запропонували позбавити права на відстрочку деяких студентів, аспірантів та асистентів стажистів, старших 30 рокі.

Нардепи Мовчан Олексій, Приходько Борис і Мазурашу Георгій пропонують затвердити, що право на відстрочку через другу чи третю освіту будуть мати чоловіки, якщо вибрана спеціальність визначена важливою Міністерством освіти України.

За першим проєктом закону втратили б право на відстрочку через навчання та зайняття наукою:

асистенти-стажисти, які почали навчання з 31 року;

спіранти, які почали навчання з 31 року;

всі чоловіки, які вступили до ВНЗ у віці від 31 рік;

всі, хто вступив до ВНЗ для здобуття рівня освіти нижчого за вже здобутий;

За другим законопроєктом пропонують не спиратися на вік здобувачів освіти. Відстрочку пропонують залишити для:

усіх студентів денної або дуальної форми освіти, які здобувають наступний рівень освіти, вищий за попередній;

аспірантів, докторантів, які навчаються за денною або дуальною системою, асистентів-стажистів;

працівників, наукових працівників закладів ВНЗ;

працівників наукових установ із вченим званням;

педагогічних представників вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти зі ставкою не меньше 0,75%;

студентів та аспірантів, які здобувають освіту незалежно від попереднього рівня освіти, якщо ця спеціальність затверджена Міністерством науки;

Міносвіти при цьому буде визначати спеціальності, необхідні для відбудови країни ― по таким спеціальностям відстрочку дають незалежно від віку.

Обидва проєкти отримали зауваження щодо того, що порушують принцип рівності всіх людей та вимагають доопрацювання.AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW