Результати вивчення питання щодо організованого початку навчального року на Житомирщині та в Україні в ціломуРезультати вивчення питання щодо організованого початку 2022/2023 н.р. у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти в Житомирській області та Україні в цілому.

Попри виклики та перешкоди тримаємо освітній фронт.

Відповідно до плану роботи Державної служби якості освіти України (далі – Служба) на 2022 рік у вересні проведено вивчення питання щодо організованого початку 2022/2023 навчального року у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти (далі – заклади освіти) шляхом проведення інтерв’ю з керівниками місцевих органів управління освітою, закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, відвідування закладів загальної середньої освіти, дистанційний збір даних за допомогою інформаційно-аналітичної системи EvaluEd, анкетування учасників освітнього процесу, зокрема педагогічних працівників закладів освіти і батьків здобувачів освіти.

Управлінням Державної служби якості освіти у Житомирській області (далі – управління Служби) питання щодо організованого початку 2022/2023 навчального року в Житомирській області вивчалося у:

7 територіальних громадах, що становить 11 % від загальної кількості в області, у тому числі 2 міських, 1 селищної, 4 сільських;

11 ЗЗСО, що становить 2% від загальної кількості в області, з них 3 міських, 8 сільських, у тому числі 4 опорних шкіл;

21 ЗДО, що становить 3% від загальної кількості в області (8 міських, з них 2 пошкоджених; 13 сільських);

8 ЗПО, що становить 13% від загальної кількості в області, у тому числі 8 міських, 0 сільських.

Крім цього, 260 ЗЗСО у Житомирській області (45 % від загальної кількості) взяло участь у дистанційному зборі даних з використанням інформаційно-аналітичної системи EvaluEd. Кожному керівнику в системі було створено особистий кабінет і прив’язано його до закладу освіти.

Загалом вивчалися такі питання:

  • забезпечення безпеки учасників освітнього процесу та підготовка закладів освіти до нового 2022/2023 навчального року;
  • організація освітнього процесу;
  • форми здобуття освіти та охоплення здобувачів освіти навчанням в умовах воєнного стану
  • організація роботи щодо відновлення діяльності закладів освіти, що зазнали руйнувань/пошкоджень внаслідок бойових дій;
  • психологічного супроводу та підтримки дітей та їхніх батьків;
  • створення освітнього середовища у закладах освіти;
  • забезпечення умов для дистанційного навчання.

Під час дії в Україні правового режиму воєнного стану створення безпечних умов для учасників освітнього процесу – одне з першочергових завдань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. У ході підготовки закладів освіти до організованого початку 2022/2023 навчального року зусилля засновників спрямовувалися на створення умов для безпечного навчання здобувачів освіти. Зокрема, вжито заходів для облаштування у закладах освіти укриттів, запроваджено оптимальні форми організації освітнього процесу у закладах освіти, що дають можливість забезпечити надання якісних освітніх послуг в безпечних умовах, проведено опитування батьків щодо прийнятних форм навчання для їх дітей, у закладах освіти організовано різні форми навчання задля охоплення всіх здобувачів освіти.

З’ясовано, що у Житомирській області з 11 (100%) ЗЗСО, які були охоплені вивченням, у 10 (91%) закладах освіти наявний акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, сховища чи протирадіаційного укриття щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття. У 1 (9%) закладі освіти, де укриття відсутнє, безпеку учасників освітнього процесу забезпечено шляхом здійснення освітнього процесу у дистанційній формі та розпочато будівництво укриття.

У всіх закладах освіти, де наявні укриття, визначений напрям руху до укриття та позначений покажчиками, працює система оповіщення, в укриттях створено запаси води та медикаментів, є можливість проводити уроки в укриттях (наявні Wi-Fi, необхідні меблі, техніка).

У 18 (86%) захисних спорудах закладів дошкільної освіти наявний акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, сховища, протирадіаційного укриття. У 3 (14 %) ЗДО, охоплених інтерв’юванням, відсутні укриття. Забезпеченість здобувачів освіти (загальної середньої та дошкільної) місцями в укриттях складає 100% від потреби.

У 6 закладах позашкілля (з 8 охоплених вивченням) наявний акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту та об’єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття. Здобувачі позашкільної освіти забезпечені місцями в укритті в повному обсязі.

Результати вивчення питання щодо організованого початку навчального року на Житомирщині та в Україні в цілому , фото-1

Порівняно з Україною розподіл укриттів за сферами освіти у Житомирській області приблизно однаковий (див. рис.1)

Незважаючи на військову агресію російської федерації місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, керівниками закладів освіти вжито належних заходів для організованого початку 2022/2023 навчального року. Більшість закладів освіти розпочали роботу в очному та змішаному форматі (63%). Відтак, дистанційна та змішана форми навчання впроваджується у закладах освіти, у яких відсутні захисні споруди, або місткість їх менша, ніж здобувачів освіти.

Засновникам та керівникам переважно вдалося за короткий проміжок часу, залучивши різні джерела фінансування, облаштувати захисні споруди або забезпечити можливість використання захисних споруд інших суб’єктів господарювання, що дало можливість забезпечити надання якісних освітніх послуг в безпечних умовах.

За результатами вивчення визначені проблемні питання щодо організованого початку 2022/2023 н.р. у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, виокремлені приклади позитивного досвіду громад та надані рекомендації щодо забезпечення якості освіти на відповідних територіях.

Так, зокрема проблеми, що потребують вирішення:

1. У 30% закладів укриття відсутні взагалі, що суттєво обмежує гарантоване право здобувачів на безпечну та доступну освіту.

2. Не повною мірою реалізовано заходи щодо усунення в закладах освіти порушень і недоліків, виявлених Державною службою України з надзвичайних ситуацій, зокрема щодо неухильного та вичерпного виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки.

3. У половини ЗЗСО більше ніж 10% посад учителів є вакантними (іноземної мови, інформатики, математики, фізики/астрономії, трудового навчання, мистецтва), що свідчить про відсутність у керівників закладів ефективної кадрової політики. Наразі у ЗДО значна кількість вакантних посад вузьких спеціалістів (музичних працівників, логопедів тощо), що значно обмежує можливості забезпечити комплексний розвиток дитини.

4. У більшості відвіданих закладів дошкільної освіти (здебільшого у сільській місцевості) та майже усіх закладах позашкільної освіти відсутні посади практичних психологів. Відтак в умовах воєнного стану вищеназвана ситуація не дає можливості надавати кваліфіковану психологічну допомогу та підтримку усім учасникам освітнього процесу, які цього потребують. Така ситуація характерна і для малокомплектних шкіл.

5. У більшості бібліотек ЗЗСО відсутнє сучасне обладнання, бібліотечні фонди потребують оновлення сучасною літературою відповідно до нових навчальних програм, що зумовлено невизначеністю ролі і місця шкільної бібліотеки в освітньому та цифровому просторі закладу освіти.

6. Повільне впровадження у закладах освіти електронної шкільної документації, зокрема електронних журналів та щоденників, негативно впливає на можливості відслідковування навчальних досягнень здобувачів освіти, підвищення ефективності роботи педагогів, закладів освіти та формування цифрової компетентності, інформаційної культури особливо під час дистанційного та змішаного навчання.

7. Складність у реалізації навчання за частиною напрямів у сфері позашкільної освіти (гуртки, що мають прикладний, спортивний характер тощо) у дистанційному режимі.

8. Відмічається низька комунікативна спроможність вебсайтів закладів освіти в частині забезпечення оперативного інформування, що компенсується активним застосуванням соціальних мереж та телефонного зв’язку педагогічними працівниками та батьками здобувачів освіти та інші питання які потребують вирішення як з боку засновників , так і з боку керівників закладів освіти.

Важливо зазначити, що Службою та її територіальними органами постійно відстежується стан нагальних освітніх питань. Крім того, за результатами вивчення управлінням Служби та представниками засновників з питань освіти відбулося обговорення нових викликів у сфері освіти, пов’язаних і з безпекою учасників освітнього процесу, і з організацією освітнього процесу в умовах агресії рф проти України.

Детальніше з результатами вивчення можна ознайомитися на офіційному сайті Державної служби якості освіти України за цим покликанням.

Джерело: Управління ДСЯО в Житомирській області

Результати вивчення питання щодо організованого початку навчального року на Житомирщині та в Україні в цілому , фото-2

AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW