У Житомирі реалізовано пілотний проєкт «Проведення гендерного аналізу міської енергетичної та кліматичної політики»У рамках співпраці Житомирської міської ради з ГО «Жіночий енергетичний клуб України» у Житомирі реалізовано пілотний проєкт «Проведення гендерного аналізу міської енергетичної та кліматичної політики».

У 2018 р. Житомирська міська рада прийняла рішення «Про приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад» та планує свою діяльність з урахуванням напрямів, визначених Європейською хартією, зокрема, ст. 19 «Житлові умови», ст. 24 «Сталий розвиток», ст. 25 «Міське і місцеве планування», ст. 26 «Мобільність і транспорт», ст.28 «Довкілля». Імплементація хартії передбачає включення гендерної складової до місцевих цільових програм з метою надання якісних послуг жінкам і чоловікам та /або їх групам на основі практичних та стратегічних гендерних потреб у різних сферах життєдіяльності громади. Окрім того, Стратегія інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 р. передбачає в кількох пріоритетних напрямах завдання, пов’язані з формуванням сталої й ефективної енергетичної та кліматичної політики. Це, зокрема, напрямки “Інноваційне місто”, “Зелене місто”, “Комфортне місто” та “Інклюзивне місто”. Реалізація цих пріоритетів вимагає розробку та впровадження міських цільових програм у певних сферах і енергетична та кліматична політика є складовою всіх цих програм.

В рамках реалізації пілотного проєкту ЖОМГО «Паритет» було проведено гендерний аналіз міської енергетичної та кліматичної політики Житомирської міської територіальної громади та досліджено гендерний портрет відповідальних за енергетичну та кліматичну політику Житомирської міської територіальної громади (з документами можна ознайомитися за посиланням).

«Досліджувати наслідки реалізації заходів міської цільової програми «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» з урахуванням гендерних аспектів важливо, як і в будь-якій іншій сфері діяльності. Адже різні групи жінок та чоловіків мають різний досвід, різний доступ до ресурсів та можливості їх використання і потребують клієнтоорієнтованого підходу до надання послуг. Місцева влада зобов’язана забезпечувати найбільш відповідні варіанти для більшості конкретних аспектів повсякденного життя жінок і чоловіків, зокрема таких як житло, безпека, громадський транспорт, освітлення, виробництво теплової енергії тощо. Повноцінна участь жінок та чоловіків у розробці й реалізації місцевої енергетичної та кліматичної політики дозволить не лише враховувати їхній досвід, але й відповідати очікуванням різних груп жінок і чоловіків щодо послуг у цих сферах» – зазначила перша заступниця міського голови Світлана Ольшанська.

«Гендерна статистика надає об’єктивності та створює основу для прийняття обґрунтованих рішень. У цьому аспекті особливо важливим є вміння інтерпретувати розподілені за статтю статистичні дані та враховувати їх під час ухвалення рішень. На базі гендерної статистики можна робити гендерний аналіз, виявляти тенденції, прогнозувати зміни та розвиток, визначати пріоритети, обирати ефективні канали комунікації (міжособистісні чи медійні), відстежувати ефективність комунікаційних дій, здійснювати моніторинг та оцінку рішень, проєктів та політики. Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування все більше усвідомлюють важливість ухвалення рішень на основі гендерної статистики, тому створюються гендерні портрети/гендерні профілі областей, міст, громад, установ та організацій.

Гендерний аналіз представництва жінок і чоловіків Житомирської міської територіальної громади, відповідальних за розробку і впровадження енергетичної та кліматичної політики громади, може стати додатковим інструментом для включення та адвокації потреб різних груп жінок і чоловіків у згаданих сферах» – зазначила Наталія Тарасенко, експертка громадської організації «Паритет» (м. Житомир).

Крім цього, з метою підвищення рівня обізнаності працівників органів місцевого самоврядування, відповідальних за розробку і впровадження енергетичної та кліматичної політики громади в Житомирській міській територіальній громаді, з питань врахування гендерної складової в енергетичній та кліматичній політиці громади, посилення спроможності до застосування інструменту гендерного бюджетування та гендерного аналізу у професійній діяльності в рамках реалізації проєкту заплановано проведення навчального семінару «Гендерна складова в енергетичній та кліматичній політиці громади», який включатиме три модулі: «Гендерні аспекти кліматичної та енергетичної політики», «Гендерно орієнтоване врядування та бюджетування», «Гендерний аналіз: теорія та практика застосування».

Довідка. Дослідження підготовлені на виконання меморандуму про співпрацю у сфері сприяння гендерній рівності між Житомирською міською радою та ГО «Жіночий енергетичний клуб» в рамках пілотного проєкту за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ – Україна https://zt-rada.gov.ua.

Фонд ім. Гайнріха Бьолля – це неурядова ресурсна організація, яка сприяє розвитку демократії, побудові дієвого громадянського суспільства, розширенню участі свідомих громадян в суспільному та політичному житті країни. У своїй роботі фонд орієнтується на такі важливі цінності, як збереження довкілля, демократія, гендерна рівність, солідарність і мир.

ГО «Жіночий енергетичний клуб України» – добровільна, незалежна професійна асоціація жінок, які працюють у сфері енергетики в Україні.

Джерело: Житомирська міська рада

У Житомирі реалізовано пілотний проєкт «Проведення гендерного аналізу міської енергетичної та кліматичної політики», фото-1

AliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW