Виявили підозрілий предмет? Що робити?Виявили підозрілий предмет? Що робити у такому випадку, пояснює МОЗ.

У разівиявленняпідозрілого предмета, схожого на вибуховийпристрій, рекомендується:

— негайноприпинитироботи у місці (районі) йоговиявлення;

— проінформувати про знахідкуіншихосіб, якізнаходятьсяпоруч, у разіможливостізабезпечитиїхевакуацію з небезпечноїтериторії;

— не підходити, не торкатися та не пересуватипідозрілий предмет;

— знаходячисьпоблизунього, утриматисявідкуріння, користуваннязасобамирадіозв’язку (у тому числімобільним телефоном);

— по можливостіпозначитиабоогородитимісцезнахідки (для огорожіможнавикористатирізніпідручніматеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки яскравоїматеріїтощо);

— забезпечитиохоронувиявленогопідозрілого предмета та вести спостереження за ним на безпечнійвідстані, як зазначенонижче:

— повідомити про знахідку у будь-якиймісцевий орган виконавчоївладиабочергову службу правоохороннихорганів за номером 102, надавшинеобхіднуінформацію (місцерозташуванняпідозрілого предмету, дату і час йоговиявлення);

— у разізалишенняпідозрілого предмета невідомою особою, свідкомчого Ви стали, максимально запам’ятатиїїзовнішність, одяг, автотранспорт та йогономерні знаки;

— обов’язководочекатисяприбуттяпредставниківправоохороннихорганів, знаходячись на безпечнійвідстанівідмісцязнахідки.

ЗавідувачКременчуцькогоРВП

ДУ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»Андрій ПОЛЯКОВAliExpress WW

lamoda ru

Banggood WW